Ing. arch. Štěpán Tomš

  narozen 1991 v Mladé Boleslavi

  kontakt
  +420 721 413 256
  stepantoms@email.cz

  práce
  architekt v SOA Architekti s.r.o.; Templová 6, 110 00 Praha 1 (www.s-o-a.cz)
  odborný asistent v Ateliéru Mádr na FA ČVUT v Praze

  vzdělání
  2015-2017 Fakulta architektury ČVUT v Praze, magisterský studijní program
  2011-2015 Fakulta architektury ČVUT v Praze, bakalářský studijní program
  2003-2011 Gymnázium Mladá Boleslav, Palackého 191/1

  znalosti
  anglický a německý jazyk
  Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere
  Autodesk Autocad, Max 3ds