1 2 3 4 5 6 7 8 Interiér ateliéru pro umělce Bakalářský projekt, FA ČVUT v Praze